Статут на събора: Националният фолклорен събор „Де е българското” няма конкурсен характер и е без такса за участие.

Цел на събора: Целта на Националния фолклорен събор „Де е българското” е съхраняване, популяризиране и развитие на българския фолклор чрез осигуряване на възможност за сценична изява на групи, състави и индивидуални изпълнители, представящи фолклорното богатство на своя регион.

Участници, времетраене на изпълненията и подаване на заявки:

1. В Националния фолклорен събор „Де е българското” могат да вземат участие:

Певчески групи и индивидуални изпълнители на народни песни;

Танцови състави и индивидуални изпълнители;

Инструментални групи и индивидуални изпълнители.

2. Времетраене на изпълненията: на групите - до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители - до 6 мин.

3. Заявки за участие (по образец) се приемат до 15 май 2020 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27, Община Мездра, за XV Национален фолклорен събор „Де е българското“ или на email: n.mineva@mail.bg

За всеки участник се попълва отделна заявка. Желателно е заявките да бъдат придружени от кратка анотация за изпълнителите и рекламни материали.

Разходите за път и храна са за сметка на участниците.

На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.

В събора могат да вземат участие и да разкрият сергии майстори на художествените занаяти.

Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.

До 20 май 2020 г. участниците в събора ще бъдат уведомени за часа на тяхната сценична изява.

За контакти: Седефка Петкова - гл. експерт „Култура, спорт, туризъм“ в Община Мездра, тел: 0879 830 900.