П Р О Г Р А М А

14:00 ч. - Откриване на краеведските четения

Първа сесия - ръководител Мирослав Гетов

14:10-14:20 ч. - Строежът на сградата на Прогимназия „Тодор Балабанов“ в Мездра (1925-1929 г.) - Ученици от III б” клас в ОУ „Христо Ботев - гр. Мездра с класен ръководител Лилия Христова

14:20-14:30 ч. - Черепишката света обител през вековете - Петър Вутов

14:30-14:40 ч. - На учителя с любов и незабрава: спомен за даскал Ангел Иванов от с. Кален и за неговата съпруга Донка Григорова - д-р ф. н. Христина Маринска

14:40-14:50 ч. - Към историята на Ботевата чета - Ивана Захариева

14:50-15:00 ч. - 8 забележителни културно-исторически обекта в община Мездра - Светла Дамяновска

15:00-15:10 ч. - Храната вкъщи - спомени от детството - д-р ф. н. Анета Дилова

15:10- 5:30 ч. - Кафе пауза

Втора сесия - ръководител Валентина Цекова

15:30-15:40 ч. - Тайните на домашния сапун, запазени в паметта на царевчанки - Лиляна Лещарска/ НЧ „Просвета-1928” - с. Царевец

15:40-15:50 ч. - Сирни заговезни в с. Долна Кремена - Милка Пухалска/ НЧ „Просвета 1897” - с. Долна Кремена

15:50-16:00 ч. - 100 години читалищна дейност в с. Рашково - Галя Дикова-Иванова/ Исторически музей - гр. Правец

16:00-16:10 ч. - Очерк за народната певица Рада Бельова от с. Зверино от етнографа и фоклорист доц. д-р Йорданка Манкова - Стиляна Стоянова/ НЧ „Факел-1926“ - с. Зверино

16:10-16:20 ч. - Характерни думи от с. Зверино, Врачанско - Валентина Цекова/ НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра

16:20-16:30 ч. - Илия Ненчев (1996-1978 г.): от Игнатица, през София, Битоля и остров Персин, до… забвението - Мирослав Гетов/ НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра

16:30 ч. - Закриване на краеведските четения

* Краеведското дружество в гр. Мездра е основано на 15 март 1988 г. Първоначално членува в Българско историческо дружество - клон Враца, а година по-късно преминава организационно към Образцово народно читалище „Васил Коларов“ (понастоящем НЧ „Просвета 1925”) - гр. Мездра.

Сред по-значимите прояви в историята на Краеведското дружество са Научните сесии „100 години Община Мездра” (1998 г.) и „100 години образование в гр. Мездра” (2001 г.), докладите от които бяха публикувани в самостоятелни сборници.

През последните три десетилетия бяха издадени поселищни истории на повечето от 27-те села в община Мездра - Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Крапец, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Оселна, Очиндол, Ребърково, Царевец и др. Предстои да излезе от печат „История на с. Типченица”.

Сред останалите печатни издания с краеведска тематика са сборникът „Строителите на Мездра разказват” (2005 г.), книгата „Мездра - кратък исторически очерк” (2009 г.) и илюстрованите диплянки „Община Мездра - наш дом, наше бъдеще“ (2013 г.) и „90 години НЧ „Просвета-1925“ - Мездра” (2015 г.).

От създаването на дружеството досега негови председатели са били Христо Гълъбов (1988-1995 г.), Георги Тодоров (1995-2001 г.), Иван Минев (2001-2010 г.) и Мирослав Гетов (от 2010 г. насам).

Краеведското дружество в Мездра е едно от трите действащи в момента във Врачанска област, наред с тези във Враца и в Бяла Слатина.

** Майските краеведски четения в гр. Мездра се провеждат ежегодно от 2011 г. насам, с изключение на 2020 г. поради пандемията от Covid-19. Те се организират от Краеведското дружество при НЧ „Просвета 1925“, с подкрепата на Община Мездра, в рамките натрадиционните Празници на културата „Мездра - май”.

В досегашните десет издания на краеведските четения са представени общо 144 проучвания за миналото на родния край от древността до наши дни. Със свои разработки в четенията са взели участие общо 41 краеведи от Мездра, Враца, София и съставните села на общината.