Най-много от напусналите са мигрирали към чужбина и големите градове на страната. Към момента в област Монтана 64 на сто от хората живеят в градове, а останалите в села. В трите най-големи общини на региона Монтана, Лом и Берковица живеят 80 на сто от хората.

В последните 2-3 години в региона се връщат някои от напусналите го през 90-те години на миналия век, макар и като пенсионери. В град Монтана има прираст на хора, дошли да работят след откриването на нови работни места, уточниха от статистиката в града.