Защитниците на "правото на поправка" твърдят, че разпоредбите не са стигнали достатъчно далеч, тъй като предвиждат само професионалисти, но не и потребители да правят ремонтите.

Новите разпоредби са одобрени заради жалби на потребители от Европа и Северна Америка, които са недоволни, че електроуредите се развалят веднага след изтичането на гаранцията им. Обикновено собствениците не могат да поправят уредите сами или да намерят някого, който да ги поправи на приемлива цена. Така потребителите са принудени да купят нов уред.

Това създава отпадъци и засилва глобалното затопляне чрез парникови газове, отделяни при производството на новите машини.

Според новите стандарти на Европейската комисия производителите ще трябва да предоставят на професионалисти за поправка резервни части, например термостати.

Защитниците на възможностите за поправка на електроуредите са на мнение, че и отделните потребители трябва да могат да купуват резервните части и да поправят уредите си. Производителите обаче посочват, че това повдига въпроса за риска и отговорността.

Ако британските фирми искат да продават в Европа след Брекзит, те ще трябва да се съобразяват с новите разпоредби, които ще се прилагат от април 2021 година, отбелязва Би Би Си.

Смята се, че новите стандарти ще осигурят по-дълъг живот на домакинските уреди. Освен това разпоредбите предвиждат машините да бъдат по-енергоспестяващи. Сегашната регулация за енергийната ефективност на уредите се смята за остаряла. Например оценката със звездички ще бъде преразгледана, като над 55 процента от пералните, които се продават в ЕС в момента, имат оценка А++++ на етикета си.

Тази стъпка може пряко да спести 20 милиарда евро годишно от енергийните сметки в Европа след 2030 г., еквивалентно на 5 процента от потреблението на електроенергия в Европейския съюз.

Източник: bta.bg