"Ограничението обхваща канцерогенни, мутагенни и репродуктивно токсични вещества, химикали, забранени в козметиката, кожни сенсибилизатори, дразнители за кожата и очите, метални примеси, ароматни амини и някои пигменти", заяви Европейската комисия. "Защитата на общественото здраве на европейските граждани е наша основна грижа, а опасните химикали в мастилото за татуировки могат да представляват такава грижа", заяви пред журналисти говорителката на комисията Соня Господинова.

Седем държави от ЕС вече прилагат забраната на национално ниво. Директивата, приета от всички държави-членки на ЕС преди година и половина, сега вече става приложима в целия 27-местен блок, включително и за вноса от страни извън Европейския съюз.

Говорителят на Комисията Ерик Мамер, заяви, че съществуват по-безопасни заместители на химикалите, които могат да се използват в повечето пигменти и оцветители.

"Там, където в момента няма заместители, е предвиден гратисен период, за да може индустрията да има време да намери алтернативни решения", каза той.

Европейската агенция по химикали заяви, че мастилата за татуировки и перманентният грим съдържат химически смеси, които могат да бъдат опасни, причинявайки "кожни алергии и други по-сериозни въздействия върху здравето, като генетични мутации и рак".

Пигментите на мастилото могат да проникнат в организма от кожата, засягайки органи като лимфните възли и черния дроб, а лазерната обработка за заличаване на татуировки може да раздроби веществата на по-малки частици, които циркулират в организма.