На тяхно място да бъдат разкрити 11 териториални отделения в прокуратурите във Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол, считано от 1 януари 2019 г. На заседанието на пленума в четвъртък ще бъде предложено още промените да бъдат изпратени до министъра на правосъдието за съгласуване.

Процесът по оптимизиране на структурата на районните прокуратури ще се проведе поетапно. Районните прокуратури включени в пилотния етап на преструктуриране са определени въз основа на критериите: цена на правосъдието и състояние на престъпността; степен на натовареност (на прокуратурата и индивидуално на прокурор); ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“, който включва всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда; население на районите на действие на всяка прокуратура; брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др.; кадрова обезпеченост (щатна численост на магистрати и служители).

Решенията на прокурорската колегия за оптимизиране на районните прокуратури са взети въз основа на проведени обсъждания и работни срещи с административните ръководители на районните, окръжните и апелативните прокуратури.

Прокурорската колегия определи Даниела Начева за временен административен ръководител на Специализираната прокуратура, след като сегашният й ръководител Иван Гешев бе назначен за зам.-главен прокурор. Предложението за определяне на Даниела Начева за и.ф. административен ръководител е направено от главния прокурор на Сотир Цацаров. Прокурор Начева има над 20 години юридически стаж. Тя е била следовател и прокурор в Пловдив, в момента е зам.ръководител на спецпрокуратурата и един от тримата прокурори по делото КТБ.