Във връзка с това, в салона на читалището бе свикано събрание, на което присъстваха кметът на община Мездра – Иван Аспарухов, и ръководителят на "Производствено поделение" ВиК - район Мездра Даниел Стефановски.

Единственият и най-важен въпрос, задаван от всички присъстващи, бе защо няма вода. Жителите на Дърманци бяха категорични, че изворът „Сирма", който захранва селото,никога не е пресъхвал.

Напрежението ескалира, тъй като всички бяха убедени, че причината за безводието е строящият се обект до самия резервоар на извора „Сирма”. Във връзка с това, инж. Стефановски се опита да обясни, че водоемът е пресъхнал, и че в момента в няма вода. Един от аргументите му бе продължителната суша през миналата година и липсата на сняг през зимата. Този отговор обаче предизвика още по-голямо напрежение, тъй като всички помнят и по-сухи години, но водата не е спирала.

Бе зададен и конкретен въпрос на колко метра от санитарно-охранителна зона има право да се строи,и кой е дал разрешителното за строеж? Стефановски подчерта, че разрешителното за строеж е подписал той, но по закон, се забранява строенето около водоизточници, а не около водоем.

Ръководителят на ВиК не бе убедителен и колкото да се опитваше да избегне конкретен отговора дали собственикът на строителния обект ползва питейна вода за строежа, накрая призна, че същият има водомер и е включен в мрежата на селото. За тази цел обаче, имал бил определен лимит от 17 кубика, което предизвика смях в залата.

Бе поставен въпросът дали след като се разрешава строителство в санитарно-охранителната зона, има ли хидро-технически доклад към това разрешително? Оказа се, че няма. Няма и геоложки доклад за състава на скалите. Това е важно, защото в продължение на два месеца, на строежа работят 40-тонни багери с хидравлични чукове и вероятността водата да се е отклонила след разместването на скалните пластове, е много голяма.

Кметът на общината Иван Аспарухов пое ангажимент да бъде монтирана помпа още на следващия ден, с която да се вдигне водата за селото.

Ден след това от чешмите в Дърманци потече вода.