Какво е трябвало да направи собственикът на пушката, за да не му се налага да се изправи като обвиняем пред съда? Във всяка служба КОС на Районните полицейски управления дават отговор на въпроса:

Първото нещо, което е трябва да направи, за да се сдобиете със свидетелство за притежание на оръжие, е да извади следните документи: Свидетелство за съдимост - издава се от Районния съд по роден град на лицето; Бележка от психодиспансер за извършен преглед от психиатър с констатация от прегледа и печат с името на лекарят, извършил прегледа и да си направи снимка в паспортен размер.

Това са документите необходими, за да се запише за курс за безопасно боравене с оръжие. След приключване на курса се издава документ за успешно завършен курс и той е безсрочен. След това е необходимо да се извади документ от НСС /Национална следствена служба/, че не е следствен към момента, няма повдигнати обвинения. С всички документи желаещият да притежава оръжие, отива в служба КОС /Контрол по общоопасни средства/ в РПУ по адрес на местоживеене и се заплаща държавна такса.

Изисква се задължително закупуване на каса за съхранение на оръжието. След монтажа на касата, кварталният полицай трябва да дойде и да удостовери нейното наличие и здраво монтиране. След един месец се получава разрешително за закупуване на оръжие.

Необходимо е оръжието да бъде закупено в срок от 3 месеца с 50 бр. боеприпаси. След това то се занася отново в служба КОС заедно с документите за закупуване /фактура, попълнен талон от разрешителното, сертификат, ако оръжието е ново, а ако купувате употребявано оръжие, трябва да удостоверите неговата техническа годност/ и 5 бр. боеприпаси, за да се направи прострелка.

Месец по-късно се получава личното оръжие, придружено от разрешително за носене, употреба и съхранение. Разрешителното е валидно 5 години. Ако нямате разрешително, а притежавате огнестрелно оръжие, рискът да станете клиент на прокуратурата и да бъдете осъден е съвсем реален.