С отчитането на ценовите разлики в страните неравенствата са по-малки (26-156 процента).
В топ 5, освен Люксембург, влизат и два германски региона - Горна Бавария и Щутгарт, с основен годишен доход съответно от 37 000 евро и 32 000 евро на жител. Следват Ховедщаден в Дания (34 600 евро на човек) и Стокхолм в Швеция (33 400 евро на жител).

В последната петица, освен българският Северозападен, са още четири: Североизточен (3100 евро на човек за годината), Южен централен и Северен централен - по 3300 евро на човeк, и Югоизточен (3400 евро на човек). Групата се допълва от Североизтония район на Румъния с основен доход от 3400 евро на жител.

През разглежданата 2017 година в 49 региона в 11 страни основният доход на жител е бил над 26 000 евро: Дания (всички региони), Германия (22 от 38), Австрия (5 от 9), Белгия (5 от 11), Нидерландия (4 от 12), Ирландия (1 от 3), Финландия (2 от 5), Швеция (2 от 8), Франция (1 от 27), Италия (1 от 21) и Люксембург (единствен регион).

В дъното на таблицата 50 региона са били с доход на човек под 9000 евро. Те са в 10 държави: България (всички райони), Унгария (всички региони без Будапеща), Полша (всички без Варшава), Румъния (всички без Букурещ), Словакия (всички без Будапеща), Гърция (около половината региони), Франция (един регион), Хърватия (един регион), Литва (един регион) и Латвия (единствен регион), сочат данните на Евростат.