Зам.-образователният министър увери, че няма да има и проблем за учениците, които искат да продължат висшето си образование в Германия или Австрия. Първоначално датата на втората матура съвпадаше с датата на тест за немски сертификат TestDaF, който е необходими за приема във вузовете в двете държави. „За България датата за теста TestDaF е изместена за 4-ти юли. Всички зрелостници няма да имат проблем и ще се явят на втория държавен зрелостен изпит спокойни.

Тази година изпити ще има само 7-ми и 12-ти клас. Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 1-ти юни, а на 3-ти е втората матура по предмет по избор. На 5-ти юни пък остава изпитът за професионалните гимназии, който учениците могат да изберат вместо втора матура. Националното външно оценяване по български език и литература ще бъде на 15-ти юни, а по математика – на 17-ти. „Готови сме за провеждането на изпитите. Сега всичко е въпрос на по-стройна организация, защото пратим промени, свързани с часа. Матурите ще започнат с час по-късно, за да няма струпване на ученици”, заяви Михайлова.

Тя подчерта, че има няколко неща, на които трябва да се обърне внимание – да няма струпване на ученици, в стаите разстоянието между тях да има 1-1,5 метра. Разреждането на учениците в изпитните зали и увеличаването на броя, в който ще се провеждат такива, би довело и да ангажиране на повече квестори. Михайлова обясни, че са намерили решение на този проблем. В стаите с камери ще има само по един учител, който да следи за нормалното протичане на изпита. При необходимост и квесторите от коридорите ще помагат.

Зам.-образователният министър посочи, че според проучване 12-ти клас са вече на годишен преговор. Не всички теми обаче ще бъдат включени в изпита. Отпадат лириката на Вапцаров, „Тютюн” и „Железният светилник”. „Теми, които не са преподавани в еднаква степен в дистанционното обучение, няма да бъдат включени.”, подчерта Михайлова.

Всички останали ученици ще бъдат оформите дистанционно и няма да има удължаване на учебната година. Срочната оценка ще се определя само с две оценки. Според зам.-министърът повечето от учениците още преди старта на дистанционното обучение са получили текущи оценки и няма да има проблем да бъдат оформени.