Това е денят на подписването през 1879 година на Привременните правила за учредяване на затворите - първият документ, полагащ началото на затворното дело в България.

Гражданска дирекция "Изпълняване на наказанията" осигурява контрол върху поведението на задържаните с мярка за неотклонение и на осъдените за лишаване от свобода или пробация.