Лъжичка за мама... лъжичка за татко... лъжичка за баба... лъжичка за дядо...
На половината купичка пюре, детето мразеше цялата фамилия.