Изгубени в превода:
No smoking! - Тук не се закачат официални сака!
Undressed custom model. - Гол митнически модел.
Manicure. - Парите лекуват.
Let it be. - Хайде да ядем пчели.
I’m just asking. - Аз съм просто цар на задниците.
I have been there. - Там имам едно бобче.
God only knows. - Единственият нос на Бога.
Do you feel alright? - Опипа ли всички отдясно?
Bye bye baby, baby good bye. - Купи, купи бебе, бебето е добра покупка.
To be or not to be? - Към пчелата или не към пчелата?