- Знаеш как е в живота - когато едната врата се затвори, се отваря другата.
- Знам, знам, имах такъв проблем с москвича.