Прегърнати те седят на дивана.

- За какво мислиш, скъпа? - пита той.

- За това, за което и ти! - срамежливо отговаря девойката.

- Чудесно! В такъв случай за мен направи един с шунка!