В рамките на регионалната среща бяха представени добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност на местните компании, показвайки че тези партньорства създават споделена стойност за бизнеса и обществото. Посочени бяха отлични примери за успешни съвместни проекти между компаниите от региона и организации от нестопанския и публичния сектор в областта на образованието, информационните технологии и социалната сфера.

В дискусия се включиха експерти от АЕЦ „Козлодуй“, „Асарел-Медет“, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, „Враца – софтуер общество“, както и специалисти от Община Козлодуй. Програмата включваше още и посещение в атомната електроцентрала.

Регионалният форум „Бизнесът - сила за добро“ се осъществява със съдействието на АЕЦ „Козлодуй“ и Търговско-промишлената палата във Враца.