Гостенин от града отива на село и го черпят с местна люта ракия.
Удря една глътка и му изскачат искри от очите.
– Какво е това чудо бе! Колко градуса е?
– Не знаем. – отговарят селяните.
– Ама една бутилка стига за десет сбивания и едно убийство.