Започва изпит управление.
Изпитващият пита:
– Опишете работата на двигателя.
– Може ли с мои думи?
– Разбира се!
– Ръъън , ръъън, ръъън н н н н