Габровец към сина си:
- Сине, ако мислиш да се жениш, сега е моментът... не можем никого да поканим.