Двама ловци си приказват:

- Моето куче е много странно. Като стрелям и не уцеля, то ляга на земята и почва да се търкаля от смях!

- А когато уцелиш?

- Не знам, то ми е само от три години…