На първа среща. Жената пита:
- Какво работиш?
- В сенчестия бизнес съм - потайно казва той.
- О-оо, а аз трябва ли да се тревожа?! Какво точно правиш - стресна се тя.
- Абе, какво, какво... слагам щори...