През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,5%, а делът на дохода от натура - 0,5%. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки - 31,2%, следвани от разходите за жилище - 17,3%, данъци и социални осигуровки - 12,8% и транспорт и съобщения - 12,3%. Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19,6 на 18,9 кг, зеленчуци - от 20,3 на 19,4 кг и плодове - от 10,3 на 9,7 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар.Източник: actualno.com