Един студент влязъл в луксозен ресторант:
- Шефе, донеси една филия хляб и една чаша вода!
Сервитьорът отговорил:
- Господине, тук е престижно заведение! Желателно е поръчката Ви да е по-голяма!
Студентът кимнал:
- Прав си брат! Веднъж се живее! Донеси ми пет филии хляб и една кана вода!