Навсякъде по света в основата на дарителството стоят солидарността, съпричастието и чувството за принадлежност към определена общност. Човек не би отделил от средствата си дори петаче, ако не може да съпреживее чуждото нещастие и ако не се чувства свързан с всички от общността, в която живее. За хората, протегнали ръка на нуждаещи се от нея, остава чувството наудовлетвореност от изпълнен човешки и морален дълг.