Преди 11 години в България е създадена пратформа Логопедия.БГ. Целта на създателите е да се гарантира пространство за проверена и научно обоснована информация за логопеди и родители. В тази платформа можете да откриете новини и интересни проучвания от света на логопедията, контакти на логопеди в цялата страна и библиотека с безплатни материали за работа.

От 2018г. се организират кампании за безплатни логопедични консултации, като в първата кампания са се включили 44 специалисти от цялата страна.

Кампанията се радва на изключителен интерес от страна на родителите и показа ясно колко ограничени са българските деца по отношение на достъпа си до квалифицирана логопедична помощ.

Логопедите не се занимават само с артикулационни нарушения и заекване, те подкрепят деца и възрастни в преодоляването на обучителни трудности, усвояването на социални умения, преодоляване на трудности в гълтането, дъвкателните умения, подобряване на фините движения на пръстите и ръцете.

Логопедите могат да работят както с новородени бебета, така и с много възрастни хора. Обичат да играят със сапунени мехури точно толкова, колкото и децата.

Логопедите проявяват изключителна изобретателност, дори когато детето в кабинета намери всички десет занимания, които са му подготвили за “скучни”. Понякога се втренчват в движенията на устните, зъбите и езика на случаен събеседник, в търсене на нещо “нередно”.