178 от гласувалите или 16.61% смятат, че сегашният кмет на Мездра се справя добре, а 82-ма (7.65%), че има какво още да се желае. Други 84-ма читатели (7.84%) са отговорили, че нямат мнение.

За сравнение: преди една година MediaNews проведе подобно допитване сред своите читатели за преполовения мандат от управлението на Събков. Резултатите тогава отново показаха, че повече от 2/3 от читателите, участвали в анкетата оценяват изцяло отрицателно свършеното от градоначалника през първите две години от неговия мандат.

От 1 850 души, включили се в миналогодишното допитване, 1 208 или 77.94% дадоха негативен отговор на въпроса: "Как оценявате 2-годишното управлението на кмета на Мездра Генади Събков?". 208 от гласувалите или 13.42% смятаха, че сегашният кмет на Мездра се справя добре, а 100 (6.45%), че има какво още да се желае. Други 34-ма читатели (2.19%) отговориха, че нямат мнение.

Резултати от анкетата за двугодишното управление на кмета на Мездра, проведена в края на 2017 г.

В края на 2016 г. резултатите от анкетата за първата година от управлението на Събков бяха следните: от 965-те читатели, включили се тогава в допитването, 658 или 68.19% отговориха отрицателно на въпроса: "Как оценявате управлението на кмета на Мездра през първата година от мандата?". 118 от гласувалите или 12.23% смятаха, че той се справя добре, а 78 (8.08%), че не е това, което са очаквали. 55 читатели (5.7%) бяха на мнение, че има още какво да се желае, 32-ма (3.32%) - че не ги интересува, а оценката на останалите 24-ма (2.49%) беше по-скоро положителна.

Резултати от анкетата за първата година от управление на кмета на Мездра, проведена в края на 2016 г.

Тазгодишната анкетата е проведена през периода 4 декември 2018 г. - 6 януари 2019 г. и няма претенции за представителност, а дава само информация за обществените нагласи сред читателите на MediaNews.