Кметство Царевец кандидатства с проект за ремонт на съществуваща спортна площадка, зона за отдих и беседка (на обща стойност 4 682.56 лв. с ДДС), Кметство Дърманци - за създаване на зона за отдих и игри на открито (с бюджет 4 997.82 лв.), Кметство Крета - за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на салона за тържества и стаята на кмета на селото (3 340 лв.), Кметство Зверино - с проект за подобряване на крайречната зона, в която преди две години беше възродена традицията за "мъжко богоявленско хоро" в ледените води на река Златица (4 950 лв.), а Кметство Върбешница - за изграждане на система за видеонаблюдение в селото (със заявено финансиране в размер на 4 977.60 лв.).

Народно читалище "Светлина-1931" - Брусен е разработило проект за обновяване на библиотеката и на читалищния салон в селото (на обща стойност 4 401.50 лв.), а Инициативен комитет от Върбешница - за довършване на кът за отдих в центъра на селото (с бюджет 2 990 лв.).

Заявеното финансиране, което е необходимо за реализирането на седемте малки проекта, е на обща стойност 30 359.48 лв., а средствата, заложени в Бюджет 2018 на Община Мездра за реализирането на тази програма, са в размер на 30 хил. лв.

Постъпилите предложения са разгледани от експертна комисия, която е представила становище относно тяхното административно съответствие, законосъобразност и целесъобразност. Впоследствие те са оценени и класирани от комисия с председател инж. Светлана Мицева - директор на Дирекция "Устройство на територията", в която влизат петима общински съветници и трима представители на Общинската администрация.

От постъпилите проектни предложения оценяващата комисия е отхвърлила само това за монтирането на видеонаблюдение във Върбешница. От ресорните Постоянни комисии към Общинския съвет обаче предлагат този проект също да бъде включен в одобрените, като неговата количествено-стойностна сметка бъде коригирана на 3 513.60 лв., така че общата сума за реализирането на седемте проекта бъде намалена с около 1 500 лв.

Кои проектни предложения ще бъдат одобрени за финансиране ще стане ясно на предстоящата утре сесия на местния парламент.