208 от гласувалите или 13.42% смятат, че сегашният кмет на Мездра се справя добре, а 100 (6.45%), че има какво още да се желае. Други 34-ма читатели (2.19%) са отговорили, че нямат мнение.

За сравнение: преди една година MediaNews проведе подобно допитване сред своите читатели за първата година от управлението на Генади Събков. Резултатите тогава отново показаха, че повече от 2/3 от читателите, участвали в анкетата, оценяват изцяло отрицателно управлението на градоначалника през първата година от мандата му.

От 965-те души, включили се в миналогодишното допитване, 658 или 68.19% дадоха негативен отговор на въпроса: "Как оценявате управлението на кмета на Мездра през първата година от мандата?”. 118 от гласувалите или 12.23% смятаха, че той се справя добре, а 78 (8.08%), че не е това, което са очаквали. 55 читатели (5.7%) отговориха, че има още какво да се желае, 32-ма (3.32%) - че не ги интересува, а 24-ма (2.49%) имаха по-скоро положително мнение.

Анализът на резултатите от двете анкети показват, че спрямо миналата година недоволните от управлението на Събков бележи ръст от близо 10%, а броят на тези, които смятат, че се справя добре, са се увеличили с малко повече от 1%. Минимално нарастване от 0.65% се наблюдава и при предпочелите варианта за отговор: „Има какво още да се желае”, докато хората без мнение са намалели с 1,23%.

Анкетата е проведена през периода 20 ноември - 20 декември 2017 г. и няма претенции за представителност, а дава само информация за нагласите на читателите на MediaNews.