Резултатите показват, че в община Лом по данни на преброителите са преброени 95,7 на сто от сградите, 97,5 на сто от жилищата и 91,1 на сто от населението.

Всички преброители от община Лом са приключили работа и предават работата си на контрольорите.

До 21.10.2021 г. всички преброителни материали трябва да бъдат предадени на общинската преброителна комисия.

Към момента на общинската преброителна комисия са предадени две трети от преброителните участъци.