В рамките на първите два приема 1514 родители са одобрени и включени в проекта от общо 2977, подали заявления. 3449 безработни са изявили желание да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 2501. Сключени са 1425 трудови договори с детегледачи.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Те трябва да отговарят на следните условия:Родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, които са се върнали на работа, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

Право да кандидатстват имат и безработни, регистрирани в бюрата по труда, които са родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Максималният срок за получаване на услугата "детегледач" е до 18 месеца или до навършване на пет или 12 години на детето.


Източник: novini.bg