След подадения сигнал, д-р Николов веднага е взел проби от пчелните пити и ги е изпратил във ветеринарната лаборатория във Враца, откъдето са потвърдили наличието на заразени кошери.

Бай Атанас разказа, че от 40 години се занимава с пчеларство, самият той е завършил селско-стопанска академия и е зоотехник. Според него, болестта е предизвикана от нерегламентираното и неконтролирано движение на пчелите. Проблемът е, че има много хора, които отглеждат по няколко кошера, а ветеринарните лекари нямат право да ги проверяват, тъй като не са регистрирани, въпреки че ветеринарните лекари задължително правят прегледи през пролетта и през есента.

На мястото на пчелина пристигна и д-р Иво Иванов от Областната дирекция по безопасност на храните, за да предприемат мерки за спиране на заразата.

За да се избегне по нататъшното разпространение на болестта, заразените 4 кошера бяха изгорени.

Д-р Иванов обясни на останалите хора, които също отглеждат пчели, че е издадена възбрана за изнасяне и внасяне на пчелен материал, за пчелините, намиращи се в 3-км зона, в срок от 30 дни, а за пчелина на бай Атанас – за 6 месеца.

През този период пчеларите нямат право да изнасят пчелни семейства, празни кошери, майки и роене. Не се разрешава настаняване на пчелни семейства от други райони. Един месец след началото на карантината ще се извърши преглед на семействата в заразения и в околните на него пчелини и ако не се открие ново болно семейство, ограниченията ще отпаднат. След щателен преглед, може да се допусне профилактично третиране на пчелните семейства с разрешени ветеринарно-медицински препарати.

Представителите на Областната дирекция по безопасност на храните казаха, че собственикът на пчелина ще бъде обезщетен.