Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програмаи да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg, както и в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общината.

Анкетните карти могат да се подават в срок до 31.10.2020 г.:

• в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Мездра,

на електронен адрес: https://forms.gle/7tchAiGZu78BTWgLA

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на настоящата анкета е от особена важност за качественото и навременно изработване на програмата.