Списъкът на специалности се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, а за тази година са включени строително инженерство, геодезия, информационни системи и технологии, публична администрация, аграрни науки.

С това стартира за първи път стипендиантска програма, която е регламентирана в Закона за държавния служител. Целта е да се привличат бъдещи служители, които се обучават в специалности, необходими за администрацията, още преди да са завършили.

Одобрените стипендианти ще имат наставник по време на провеждането на програмата и ще са задължени да работят в съответната структура минимум три години след завършване на висшето си образование. Могат да кандидатстват студенти - български граждани, които са завършили трети курс по специалност, включена в списъка.

Изборът се провежда от комисия в съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю.

Източник: dnes.dir.bg