Новото тарифно предложение на железопътния превозвач дава възможност на клиентите да пътуват при значително по-ниски цени. Като конкретен пример може да се посочи фактът, че при пътуване с едномесечна абонаментна карта, заявена от конкретен работодател при 10 % намаление, цената на едно пътуване реално е над 2 пъти по-ниска от цената на редовно закупен билет по същия маршрут на пътуване. При закупуване на тримесечна абонаментна карта, цената на всяко пътуване е още по-ниска.

В допълнение към изгодните тарифни условия, ползването на абонаментни карти спестява и време на клиентите, тъй като не е необходимо преди всяко пътуване да се закупува превозен документ.

За да могат да се възползват от новата оферта за 10 %-тно намаление, собствениците на фирми трябва да подадат заявка за издаване на минимум двадесет абонаментни карти. В заявката е необходимо да се посочи маршрутът на пътуване и срокът на валидност на картите. Такива заявки могат да се подават във всички железопътни бюра и гари, в които се издават абонаментни карти.