От държавната железница информират, чрез масова кампания, че от 30.11.2019 г. /събота/, пътници качили се от гари и спирки с билетоиздаване ще бъдат уреждани във влака от превозния персонал на по-високи цени:

На вниманието на всички пътници и служители!

От 30.11.2019 г. /събота/ се прекратява издаване на билети във влаковете от превозните бригади, от гари и спирки издаващи билети от новата on-line система! Пътниците качили се без превозни документи, ще бъдат таксувани на влакови /по-високи (с глоба) / цени, без право на ползване на намаление!

При технически проблеми с новата on-line система, пътниците ще бъдат уведомявани, в същото време диспечери пътнически превози ще издават заповеди за уреждане на пътниците без санкции /както в момента/.

Във връзка с неясноти по текста БДЖ ПП дава допълнително разяснение:

1. От 30.11.2019 г. пътници качили се от гари и спирки, (които разполагат с билетна каса/гише с издаване на билети от билетен касиер или дежурен ръководител) без превозни документи, същите ще бъдат уреждани от превозните бригади на по-високи влакови цени, без право на ползване на намаление /ако пътника разполага с такова/. В предвид, че гарите, които издават стария тип билети ,правило важеше и сега. Промените от 30.11.2019 г. важат вече и за гарите и спирките с билетна каса/гише, които издават билети от новата on-line система. Всеки пътник е длъжен да мине и да закупи билет през каса/гише, ако има технически причини, същия ще бъде уведомен и изпратен във влака, където ще бъде уреден БЕЗ САНКЦИИ, след като преди това и диспечер пътнически превози е запознат с проблема ,след което същия е издал заповед за уреждане на пътниците без санкция, поради технически причини.

2. Пътници качили се без превозни документи от НЕОБСЛУЖВАНИ гари и спирки, същите ще бъдат уреждани от превозните бригади БЕЗ САНКЦИИ, както и в момента.

*Важно уточнение, че преди преминаване към новата on-line билето-издаваща система, пътници качили се от гари и спирки с каса/гише с билетен касиер/ръководител движение - трябваше да заплащат цената на билета по завишени цени, но масово пътници злоупотребяваха, като си купуваха билети от кондукторите, без санкция независимо, че са можели да си купят билет от гарата, от която са се качили във влака (заради по-либералния модел на издаване на билети от бригадите във композициите).

За изпълнението на новите разпоредби, ще се търси съдействие и от Транспортна Полиция за актосъставяне на нарушителите, не желаещи да платят глобите си.

С мерките железницата, цели да удари по гратисчиите и да затегне чрез дисциплиниране, приходната си част. Трябва да се спомене и за факта, че въпреки инфлационните процеси в икономиката, цената на билетите не е повишавана от години, и БДЖ си остава най-евтиния и сигурен транспорт в България!

Информацията от снимката е на БДЖ Пътнически превози и е разлепена по билетните гишета и композициите на влаковете.