© Община Белоградчик

По повод дните на безопасността учителите от ДГ „Иглика” – Белоградчик, посвещават седмицата на образователни дейности, свързани с правилата за движение и безопасност на пътя, съобщават от общинската пресслужба. Посредством методите на изобразителното и приложно изкуство, образователни игри и беседи, ще се затвърдят и разширят знанията и уменията на децата за правилата за движение и безопасност.

При спазване на противоепидемичните мерки ще бъдат проведени присъствените образователни беседи от служителите на „Пътен контрол” към РУ – Белоградчик на децата и учениците, акцентирайки върху рисковете при преминаване/пресичане на опасните зони, пешеходни преходи, кръстовища и др.

В кампанията по превенция на пътната безопасност и осигуряването на спокойна и безопасна учебна година, с беседи и активни образователни дейности се включат също учители и ученици от НУ „Васил Левски”и СУ „Христо Ботев”.