Местата се обозначават с хоризонтална маркировка съгласно Закона за движението по пътищата и Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и с преносими обозначителни табели. Табелите се предоставят на ползвателите от Община Берковица.

Всеки желаещ собственик на търговски обект може да ползва място чрез подаване на писмено заявление до кмета на Община Берковица. Паркоместата се отдават само на посочения адрес в заявлението и в непосредствена близост до обекта. Режимът на паркиране за местата с платен абонамент се определя за дните от понеделник до събота включително за времето от 07:00 ч. до 19:00 ч.

За ползване на платено паркомясто в режим „Платен абонамент“ се заплаща такса на месец в размер на 15 лева, като се ползва отстъпка от 5% при предплата за 6 месеца, съответно 10 % при предплата за 1 година.

Апелираме към всички граждани и гости на град Берковица да спазват установените норми във въведената наредба и да се съобразяват с обозначените места за паркиране на автомобили „Платен абонамент“. Призоваваме за добросъвестно и разумно отношение с цел предотвратяване на конфликтни ситуации.