Градоначалникът им разказа и един любопитен факт. От дългогодишна учителка научил, че гербът на Община Берковица първоначално е бил емблема на Професионалната гимназия „Д-р Иван Панов“ и в последствие общината взела решение това да стане нейния герб.

Във връзка с инициативата за младежко общинско управление, в кметското кресло седнаха Георги Филипов от ПГ „Д-р Иван Панов“ и Габриела Георгиева от ЛПГ За тях това бе голямо предизвикателство, защото трябваше да се запознаят отблизо с работата на градоначалника и да обобщят предложенията на своите колеги към ръководството на Община Берковица.

Ася Стоянова и Симона Людмилова станаха зам.-кметове с ресор „Икономическо развитие, земеделие и гори, екология и обществени поръчки“. Техни колеги зам.- кметове с ресор „Европейско финансиране, туризъм и хуманитарни дейности“ станаха Любомир Иванов, Диана Матерова и Богдан Найденов.

Николай Давидов и Ивета Димова бяха зам.- кметове по „Стопанисване и управление на общинска собственост, местни данъци и такси и публични вземания“. Иван Савов стана Директор „Инфраструктура, строителство, ТСУ и изпълнение на проекти“. Главни счетоводители бяха Даяна Йорданова и Калоян Лазаров, а Мария Златкова стана Директор „Икономическо развитие, земеделие, гори и екология“. Секретар на Община Берковица бе Цветелинка Георгиева.

След като станаха част от екипа на администрацията учениците се заеха със задълженията си и направиха самостоятелна оперативка при кмета, на която внесоха няколко предложения:

Създаване на Младежки съвет, който да присъства на заседанията на ОбС - Берковица, както и да дава мнения и предложения;

Общината да провежда кампании в подкрепа на спорта;

Младежкото общинско ръководство повдигна въпроси и за осветлението в някои улици на града, ремонт на тротоарите и др. Кметът инж. Милчо Доцов увери младите хора, че за него много важно е активното включване на гражданите в решаването на проблемите. Инж. Доцов прие всички предложения и ги отчете като „добър резултат“ от работата на младежите. Той ги поздрави и им пожела бъдещи успехи във все по-отговорния живот, който ги очаква, и връчи на всяко едно от децата „Сертификат за участие в младежко общинско управление“ и пакет с рекламни сувенири на общината

Кметът поздрави колектива на администрацията и връчи грамоти на служителя с най-дългогодишен принос в развитието на дейността на ОбА-Берковица – Светла Борисова. За най-млад служител в ОбА- Берковица бе отличена Биляна Салтирова. Ангел Качамачков получи грамота за най-висока научна степен в ОбА - Берковица.


Източник:
berkovitsa.bg