Мястото на прожекциите е в парковата зона до открития фитнес в града. Организаторите напомнят, че е добре посетителите да си носят нещо за сядане! За учениците от населените места в общината ще бъде осигурен транспорт и ще са придружавани от възпитател, като за желаещите се попълват декларации за информирано съгласие от родител или настойник. След края на филмовите прожекции учениците ще бъдат транспортирани по обратен маршрут.

Всички жителите от населените места в общината са добре дошли на прожекциите с осигурен личен превоз.