Новорегистрираните безработни през първия месец на годината са 2 711. От тях 156 са били неактивни, нито са били заети, нито учащи и не са търсили работа. 270 човека са резерв на пазара на труда. С тях са работили добре младежки, ромски и трудови медиатори.

През януари 2019 г. общо 1 160 лица са постъпили на работа, като 87,7% са устроени в реалната икономика. Субсидирани работни места са заели 143 души - 137 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , 2 по мерки и 4 по програма за обучение по заетост.

Най-търсени са работници в добивната и преработваща промишленост, строителството и транспорта, бармани, сервитьори, готвачи, металурзи, машиностроители и др.