Безработни, които получават месечна помощ по Закона за социално подпомагане, но не са включени в програмите за заетост, задължително трябва да полагат обществено полезен труд, се казва още в новоприетата Програма.

В бюджета на Община Лом са предвидени необходимите средства за изпълнението на всички програми свързани с временната заетост за 2021 г. Безработните ще бъдат включени в поддръжката и почистването на улици, пътища, паркове, паметници на културата, дворни пространства и терени на обществени сгради.

Освен това ще помагат в залесителни и озеленителни дейности,при ремонт и възстановяване на настилки от тротоарни плочки, след ремонтни работи по ВиК-мрежата и телефонизация.

Те ще се включват и в дейности по опазване на околната среда – почистване на речни корита, на малки водни басейни, на канали за отводняване, както и в оказването на помощ на специализирани социални институции.