БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми, господин Михов - изпълнителен директор на АЕЦ - Козлодуй и член на съвета на директорите.

Искам чрез Вас да изкажа своята огромна благодарност към борда на директорите за дареното 20 /двадесет/ тона дизелово гориво за отопление на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – с. Борован. Към момента се отглеждат и възпитават 21 деца в неравностойно положение. Изказвам, своята искрена благодарност и от името на домуващите деца в ЦНСТДБУ - с.Борован, които са грижа на поверената ми община. Във времето, в което цяла България и цял свят са изправени пред предизвикателството да се борят с пандемията от COVID-19 и предвид създалата се сложна икономическа ситуация в страната, вие за пореден път ни подадохте ръка и не останахте безразлични към съдбата на тези деца. Вашето дарение осигурява топло и уютно място за живеене на 21 деца лишени от родителски грижи. Именно вие сте хората, които дадохте надежда и оказахте подкрепа на нашите деца.

Бъдете все така всеотдайни!

Благодаря ви за грижите и отдадеността! Пожелаваме ви да успявате в благородната кауза да помагате на нуждаещите се. Бъдете здрави! Продължавайте да дарявате надежда! Хуманният ви жест е израз на милосърдие и социална ангажираност за здравето на децата. Дарихте им усмивка, вдъхнахте им увереност, че са важна част от обществото и са значими и ценни.

С благодарност за съпричастността и безкористната подкрепа !

С уважение:

Инж. Десислава Тодорова

Кмет на община Борован