Сега институтът отново търси хотели, които да се ползват за профилактика и рехабилитация за 2022 г., като НОИ покрива част от разходите.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 25 февруари (петък) 2022 г.

Пълна информация за задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2022 г., данни за условията за финансиране на дейността, както и подробни указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение, са публикувани на интернет страницата на НОИ в рубрика “Обезщетения”, раздел “Профилактика и рехабилитация”.