© iStock

От синдиката предлагат пенсията от НОИ и тази от частния фонд да се изплащат при едновременно – след навършване на нужната възраст и стаж. Според промените в кодекса, приети на първо четене, е записано, че втората пенсия започва да се изплаща след навършване на възрастта за пенсия, без значение на натрупания стаж.

Те се обявяват и против идеята на КНСБ за изплащане на само на един вид пенсия от УПФ (пожизнена, без право на онаследяване и без оглед на нейния размер). Това цели приравняване на вида пенсия от фонд „Пенсии“ на ДОО и от Универсалните пенсионни фондове, което отнема възможността на хората да се възползват от предимствата на универсалните фондове.

Създава се реална опасност, работещите да бъдат лишени от средствата в собствените им партиди, както и предпоставки, допълнително стимулиращи прехвърлянето на средства от капиталовите пенсионни схеми към ДОО, посочват от асоциацията.

Според нея предложението накърнява и правата на наследниците на осигурените в универсални фондове, които няма да могат да получат спестените от техните близки пари, в универсален фонд, ако предложенията бъдат приети.

Като цяло се надяваме, че предложенията на КНСБ няма да бъдат взети под внимание при окончателното решение за придържането към настоящия вариант на ЗИД на КСО и недопускане на промени в ущърб на интересите на осигурените лица.

Тези предложения изцяло накърняват правата на осигурените лица и ще доведат до ограничаване на правата на 3 млн. трудещи се българи и на техните наследници, както и до задълбочаване на проблемите, породени от демографската криза и лишаването на българската икономика от милиарди левове инвестиционен ресурс, заключват в позицията си от частните фондове.


Източник: Pariteni.bg