През изминалата седмица са започнали четири разследвания за нарушения на противоепидемичните мерки в условията на обявено извънредно положение. Два от случаите разследва РУ-Видин, един - РУ-Белоградчик и един РУ-Кула. Разследванията се провеждат под ръководството на прокурори от Районна прокуратура – Видин.

За времето от 15 до 30 март са образувани общо 8 досъдебни производства по чл.355, ал.2 от Наказате лния кодекс, предвиждащ наказание до 5 години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 50 000 лв.