В хода на проекта са извършени теренни проучвания и са локализирани най-рисковите за птиците места по мрежата. След анализ на данните в област Враца са идентифицирани 100 щъркелови гнезда, които представляват заплаха за живота на птиците и крият опасност за пожари по електроразпределителната мрежа.

"ЧЕЗ Разпределение България" ще обезопаси гнездата, като ще монтира специални платформи за тяхното повдигане и ще създаде сигурен дом за 100 двойки щъркели и техните малки. Компанията предвижда и обезопасяване на рискови електропроводи на територията на област Враца и тяхното продължение в област Монтана, като ще бъдат монтирани птицезащитни елементи на 130 стълба в региона.

С цел да привлече общественото внимание към възможностите за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на градската среда, "ЧЕЗ Разпределение" организира конкурс за рисунки върху разпределителни касети в гр. Враца. Млади художници претвориха свои красиви проекти, свързани с птиците и електроразпределителната мрежа, върху електроенергийни съоръжения в града.

Проектът "Живот за птиците", с официално название "Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България", e с бюджет 2,65 млн. "ЧЕЗ Разпределение" е инвестирала в него над 800 хил. евро, както и човешки ресурс за неговото изпълнение. Финансиране от 1.85 млн. евро е осигурено от Европейската комисия по Програма LIFE на Европейския съюз.

Проектът ще се реализира до 2022 г., като дотогава компанията ще инсталира 4 000 предпазни и 3 600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове и ще монтира 900 платформи, за да могат птиците да гнездят безопасно върху елементи от електроразпределителната мрежа.