Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Решение на Министерския съвет №667 от 1 ноември 2017 г. предвидените в държавния бюджет средства за подпомагане на развитието на читалищната дейност са в размер на 63 милиона и 330 хиляди лева. Това надвишава с 8 милиона и 151 хиляди лева миналогодишните отпуснати средства, като стандартът за една субсидирана бройка става в размер на 8375 лева, или 1075 лева повече за една бройка от предходната 2017 г.

Имайки предвид, че регистрираните читалища в страната са 3664, високата на пръв поглед сума в крайна сметка идва твърде недостатъчна за нормалното просъществуване на една такава организация.

Източник: monitor.bg