В момента читалището обединява 8 художествено-творчески колективи, в които са включени около 300 самодейци и хора на изкуството: Действителните членове на културно-просветното средище са над 170.

Представителен танцов ансамбъл "Мездра”, Трупа за експериментален театър, Група за стари градски песни "Мездрея”, Женски народен хор, Литературен клуб "Христо Ботев”, Краеведско дружество и Танцова формация "Keep It Real” с художествен ръководител Елеонора Бутакова

Детският танцов състав "Мездренче”, с художествен ръководител Йоанна Аспарухова се обогати с още една група за деца от 1-ви клас, и вече има 6 самостоятелни формации.

Предстои приемането на творческите планове на отделните колективи. В тях ще бъде заложено обогатяване на репертоара, участие в различни творчески изяви, включени в културния календар на община Мездра, както и участие в международни, национални и регионални фестивали, конкурси и събори.

Продължава сътрудничеството с училищата, свързано с представянето на бележити личности, отбелязването на важни исторически дати и събития, както и клубната дейност за народни танци.

Секретарят на читалището Валентина Цекова каза, че една от целите през тази творческа година е създаването на Клуб за кариерно ориентиране, съвместно с Центъра за кариерно ориентиране във Враца. До 9 ноември трябва да бъдат изготвени проектоплановете на отделните творчески клубове и да бъдат внесени за разглеждане в Общинския съвет.