На заседанието бе определен и дневният ред на събранието, който включва пет точки. Отчет за дейността на градското читалище през 2019 г. ще изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство.

Ще бъде разгледан също доклад на Проверителната комисия за миналата година, представен от Бистра Цолова.

Общото събрание ще дискутира още върху Основните насоки за развитие на читалището през тази година, както и Бюджет 2020 на културно-просветното средище.

Ще бъде обсъдено и мотивирано предложение на Настоятелството за удостояване със званието „Почетен член на НЧ "Просвета 1925" на трима заслужили читалищни дейци - един от основателите и първи председател на читалището Стоян Чорбанов, първият хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева и дългогодишният секретар Елза Митова.

Годишното отчетно събрание на мездренското читалище е идната сряда, 17 юни, от 17:30 часа в обновената репетиционна зала на първия етаж.