По предложение на д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ) решението бе допълнено с още три точки. Общинският съвет задължи и упълномощи председателя на съвета да сезира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да извърши пълна финансова инспекция на МБАЛ Мездра, както и да сезира Изпълнителна агенция "Медицински одит" също да извърши проверка на лечебното заведение. Същевременно Общинският съвет реши на следващо свое заседание да избере контрольор на болницата, а след утвърждаването му от местния парламент, кметът на общината да сключи договор с него.

Това предложение беше подкрепено единодушно от всичките 18 съветници, които присъстваха в този момент в залата, с изключение на д-р Митка Лечева, която не гласува поради конфликт на интереси.

Според д-р Тодоров, в резултат на начина, по който се управлява, от доста години мездренската болница се движи в един порочен кръг: влошено финансово състояние - бягство на квалифицирани кадри - непрекъснато субсидиране от страна на общината, което наподобява „наливане в каца без дъно”.

Съветникът от АБВ Мирослав Аспарухов акцентира върху липсата на прозрачност в управлението на болницата от страна на нейния управител и зададе конкретни въпроси на д-р Михайлова, на някои от които получи половинчати отговори.

Д-р Михайлова благодари на съветниците за оказаното й доверие и заяви, че приема избора си за управител за нов, 3-годишен мандат изключително отговорно. Тя за пореден път увери, че ще положи необходимите усилия да намери допълнителни средства за издръжката на МБАЛ Мездра и призова всички да обединят усилията си, за да помогнат на болницата да оцелее.